Udział z wystąpieniami w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych

Załącznik nr 4 do zarządzenia Rektora nr 6/14


Konferencja polskaKonferencja zagraniczna

Dane kontaktowe

Data i miejsce konferencji: (wymagane)
Data:
Miejsce: