• Informacje dla SKN,  Komunikaty,  Konferencje

  VII Konferencja Młodych Naukowców „Wiedza i Innowacje – wiWAT 2019”

  Zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów na VII konferencję młodych naukowców „Wiedza i Innowacje – wiWAT 2019”, która odbędzie się 3-5 grudnia 2019 roku. Konferencja „Wiedza i Innowacje – wiWAT 2019”, organizowana w Wojskowej Akademii Technicznej już po raz siódmy, stanowi forum wymiany informacji o prowadzonych badaniach przez studentów i młodych pracowników nauki. Założeniem nadrzędnym organizatorów konferencji jest przekonanie, że możliwość zaprezentowania na szerokim forum działalności naukowej studentów i młodych pracowników nauki jest niezbędnym i podstawowym elementem wszelkich poczynań naukowych. Opłata konferencyjna wynosi 500 PLN (z VAT). W opłacie zawarte są koszty: zakwaterowania: Hotel Mazovia, ul. Paderewskiego 1C, 05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki wyżywienia, spotkania integracyjnego, udziału w publikacji pokonferencyjnej Aby zgłosić…

  Możliwość komentowania VII Konferencja Młodych Naukowców „Wiedza i Innowacje – wiWAT 2019” została wyłączona
 • Komunikaty

  Zarządzanie procesami wydawniczymi czasopism naukowych

  Centrum Promocji Informatyki zaprasza wszystkich naukowców oraz pracowników uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych na seminarium pt. “Zarządzanie procesami wydawniczymi czasopism naukowych. Widoczność publikacji oraz elektroniczne formy wydawania”. Szkolenie odbędzie się 29 sierpnia 2017 r. w Warszawie. W programie: Założenia i praktyka dofinansowania czasopism naukowych przez resort nauki i szkolnictwa wyższego; Prawno-autorskie aspekty funkcjonowania redakcji czasopism naukowych; Publikacje naukowe w otwartych czasopismach; Jak zwiększyć widoczność publikacji naukowych w Internecie?; “E-usluga Omnis” w procesie komunikacji naukowej; Zakładanie nowych i wypracowywanie strategii rozwoju czasopism naukowych. Profesjonalne narzędzia do obsługi czasopism i redakcji Więcej na stronie internetowej. Źródło: GNB

 • Bez kategorii,  Komunikaty

  DAAD: Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich

  Do 1 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków na stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich z Polski. W ramach stypendium możliwe będzie pokrycie kosztów wyjazdu grupy studentów  – od 10 do 15 osób – wszystkich kierunków od drugiego semestru studiów oraz jednego nauczyciela akademickiego. Wyjazdy będą mogły być realizowane od 1 marca 2018 r.   Więcej na stronie internetowej. Źródło: DAAD

 • FNP,  Komunikaty,  Konkursy

  Nabór zgłoszeń w konkursie Monografie

  Do 1 września 2017 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.   Więcej na stronie internetowej. Źródło. GNB

  Możliwość komentowania Nabór zgłoszeń w konkursie Monografie została wyłączona
 • Komunikaty,  Konkursy

  Skomplikowane i proste – konkurs dla młodych naukowców

  Do 11 września 2017 r. można składać wnioski w ramach XIII edycji konkursu “Skomplikowane i proste. Młodzi naukowcy o swoich badaniach”, którego organizatorem jest miesięcznik “Forum Akademickie”. Konkurs adresowany jest do pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych oraz doktorantów, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Pula nagród finansowych dla autorów najlepszych prac wynosi 19 500 zł.   Więcej na stronie internetowej. Źródło: GNB

 • Konkursy,  PO WER

  Podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej uczelni

  Od 29 maja 2017 r. do 28 lipca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł. Zgodnie z informacjami organizatorów wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna. Więcej na stronie internetowej. Źródło: GNB

 • Komunikaty,  Konkursy

  Wykaz konkursów na granty i stypendia (maj 2017 r.)

  W maju osoby związane z nauką nie mogą narzekać na nudę. Czeka na nie kilkadziesiąt konkursów na granty i stypendia. Ponieważ znalezienie odpowiedniego dla siebie konkursu, może być nieco trudne, tradycyjnie przygotowaliśmy zestawienie konkursów, w których nabór wniosków kończy się w najbliższym miesiącu. Więcej na stronie internetowej.   Źródło: GNB

 • Komunikaty,  Konkursy

  Why Start Up a Business? – konkurs na biznesplan

  Do 31 maja 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach drugiej edycji konkursu Why Start Up a Business?. Konkurs ma na celu promowanie integracji biznesu z nauką oraz popularyzowanie przedsiębiorczości bazującej na wiedzy i innowacyjnych technologiach, a także wsparcie dla społeczności akademickiej w zakresie komercjalizacji nowoczesnych technologii oraz wyników prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, mających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Więcej na stronie internetowej. Źródło: GNB