• Komunikaty

  Zarządzanie procesami wydawniczymi czasopism naukowych

  Centrum Promocji Informatyki zaprasza wszystkich naukowców oraz pracowników uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych na seminarium pt. “Zarządzanie procesami wydawniczymi czasopism naukowych. Widoczność publikacji oraz elektroniczne formy wydawania”. Szkolenie odbędzie się 29 sierpnia 2017 r. w Warszawie. W programie: Założenia i praktyka dofinansowania czasopism naukowych przez resort nauki i szkolnictwa wyższego; Prawno-autorskie aspekty funkcjonowania redakcji czasopism naukowych; Publikacje naukowe w otwartych czasopismach; Jak zwiększyć widoczność publikacji naukowych w Internecie?; “E-usluga Omnis” w procesie komunikacji naukowej; Zakładanie nowych i wypracowywanie strategii rozwoju czasopism naukowych. Profesjonalne narzędzia do obsługi czasopism i redakcji Więcej na stronie internetowej. Źródło: GNB

 • Bez kategorii,  Komunikaty

  DAAD: Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich

  Do 1 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków na stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich z Polski. W ramach stypendium możliwe będzie pokrycie kosztów wyjazdu grupy studentów  – od 10 do 15 osób – wszystkich kierunków od drugiego semestru studiów oraz jednego nauczyciela akademickiego. Wyjazdy będą mogły być realizowane od 1 marca 2018 r.   Więcej na stronie internetowej. Źródło: DAAD

 • Komunikaty,  Konkursy

  Konkurs na komiks o tematyce ekonomicznej

  Do 30 września 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach IX edycji konkursu na komiks o tematyce ekonomicznej. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy ekonomicznej wśród Polaków poprzez przystępną formę, jaką jest komiks. Pula nagród w konkursie wynosi ok. 30 000 zł. Do konkursu można zgłaszać prace w następujących tematach: Korzyści z migracji dla gospodarki; „Unia możliwości” – o swobodnym przepływie dóbr, usług, osób i kapitału w Unii Europejskiej; „Cyberbezpieczeństwo” – jak dbać o swoje pieniądze w sieci?; „Prywatne czy państwowe?” – o negatywnych konsekwencjach upolitycznienia gospodarki. Więcej na stronie internetowej. Źródło: GNP

  Możliwość komentowania Konkurs na komiks o tematyce ekonomicznej została wyłączona
 • Komunikaty,  Konkursy

  Skomplikowane i proste – konkurs dla młodych naukowców

  Do 11 września 2017 r. można składać wnioski w ramach XIII edycji konkursu “Skomplikowane i proste. Młodzi naukowcy o swoich badaniach”, którego organizatorem jest miesięcznik “Forum Akademickie”. Konkurs adresowany jest do pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych oraz doktorantów, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Pula nagród finansowych dla autorów najlepszych prac wynosi 19 500 zł.   Więcej na stronie internetowej. Źródło: GNB

 • Konkursy,  PO WER

  Podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej uczelni

  Od 29 maja 2017 r. do 28 lipca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł. Zgodnie z informacjami organizatorów wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna. Więcej na stronie internetowej. Źródło: GNB

 • Komunikaty,  Konkursy

  Wykaz konkursów na granty i stypendia (maj 2017 r.)

  W maju osoby związane z nauką nie mogą narzekać na nudę. Czeka na nie kilkadziesiąt konkursów na granty i stypendia. Ponieważ znalezienie odpowiedniego dla siebie konkursu, może być nieco trudne, tradycyjnie przygotowaliśmy zestawienie konkursów, w których nabór wniosków kończy się w najbliższym miesiącu. Więcej na stronie internetowej.   Źródło: GNB

 • Komunikaty,  Konkursy

  Why Start Up a Business? – konkurs na biznesplan

  Do 31 maja 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach drugiej edycji konkursu Why Start Up a Business?. Konkurs ma na celu promowanie integracji biznesu z nauką oraz popularyzowanie przedsiębiorczości bazującej na wiedzy i innowacyjnych technologiach, a także wsparcie dla społeczności akademickiej w zakresie komercjalizacji nowoczesnych technologii oraz wyników prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, mających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Więcej na stronie internetowej. Źródło: GNB

 • Bez kategorii,  Komunikaty

  NBP: Praktyki dla studentów

  Do 30 kwietnia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń na praktyki dla studentów w Narodowym Banku Polskim. Praktyki studenckie organizowane są w Centrali oraz w Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego w terminie od 1 czerwca do 30 września. Praktyki trwają 2 lub 3 tygodnie. Zgodnie z informacjami organizatorów na praktyki przyjmowani są przede wszystkim studenci: II i III roku studiów licencjackich, IV i V roku studiów jednolitych magisterskich oraz I i II roku studiów magisterskich uzupełniających, którzy zbierają materiały do prac dyplomowych z zakresu ekonomii, bankowości i finansów, którzy uzyskali średnią ocen z egzaminów za poprzedni rok akademicki nie niższą niż 4,0. Strona internetowa praktyk studenckich w NBP Źródło: GNB