Kalendarium SKN

Rejestracja Studenckich Kół Naukowych na rok akademicki 2019/2020 oraz terminy dostarczania dokumentów:

                                                                     Ważne daty:

                                                                   31.10.2019
1.   Formularze rejestracyjne, listy członków i statuty SKN
2. Sprawozdania z działalności wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok akademicki 2018/2019

                                                                   30.11.2019
3. Ramowe programy pracy SKN na rok akademicki 2019/2020
4. Plany budżetowe SKN na rok kalendarzowy 2020

                                                                  10.02.2020
5. Sprawozdania z działalności wraz ze sprawozdaniem finansowym za semestr zimowy 2019/2020

                                                                  10.06.2020
6. Sprawozdania z działalności wraz ze sprawozdaniem finansowym za semestr letni 2019/2020