Publikacje

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 6/14 Rektora PWSZ w spr. dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile

Dane kontaktowe


Inni autorzy i ich udział procentowy:Słowa kluczowe w języku polskim: (wymagane)

Słowa kluczowe w języku angielskim: (wymagane)

Afiliacja PUSS Piła: (wymagane)
TAKNIE

Bibliografia: (wymagane)
TAKNIE

Publikacja dostępna w Open Access: (wymagane)
TAKNIE

Publikacja znajduje się w zbiorach Biblioteki Głównej PUSS w Pile: (wymagane)

Dołącz plik: (tylko w formacie .pdf)