Jak dodać prace do Google Scholar

Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha. Poradnik dla początkujących to książka skierowana przede wszystkim do badaczy, którzy chcą zrozumieć, na jakiej zasadzie ich prace są widoczne i dostępne w bazie Google Scholar. W prosty i przystępny sposób opisane są zasady indeksowania tekstów oraz pokazane jest, w jaki sposób naukowiec może upowszechnić swój dorobek, poszerzając w ten sposób krąg czytelników.
Referencyjną wersją jest wersja w PDF-ie, która liczy sobie 60 stron (Wydawca Stowarzyszenie EBIB: ISBN 978-83-63458-04-1)
Poradnik składa się z trzech części, w których staram się: I – wytłumaczyć podstawowe terminy, aby następnie w części II – pokazać, jak można dodać swoje prace. W ostatniej III części – rozwijam kilka spraw technicznych.
Autorem poradnika, którego treść jest udostępniona na licen­cji Cre­ative Com­mons Uzna­nie autor­stwa 3.0 Pol­ska,  jest Emanuel Kulczycki.

źródło: Warsztaty badacza