Materiały dla badaczy

W poniższej sekcji znajdziecie Państwo informacje oraz linki do materiałów, programów, opracowań etc., które mogą okazać się pomocne w prowadzeniu prac naukowo-badawczych, opracowywaniu publikacji naukowych oraz tworzeniu własnych repozytoriów.