Cytowania

Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora nr 6/14

Dokument źródłowy (dane bibliograficzne)
Miejsce i rok wydania (wymagane)

Wydawnictwo (wymagane)

Liczba stron (wymagane)

ISBN/ISSN (wymagane)

Dokument docelowy (dane bibliograficzne)
Miejsce i rok wydania (wymagane)

Wydawnictwo (wymagane)

Liczba stron (wymagane)

ISBN/ISSN (wymagane)

Indeks cytowań Web of Science (wymagane)
TAKNIE

Cytat (wymagane)
polskizagraniczny