• NCN

  Ogłoszenie konkursów OPUS 15 oraz PRELUDIUM 15

  W ramach OPUS 15 naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów badawczych, w tym również tych obejmujących zakup lub wytworzenie niezbędnej aparatury naukowo-badawczej. PRELUDIUM 15 stanowi szansę na kierowanie projektem badawczym dla osob rozpoczynających karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora. Do zdobycia jest 330 mln zł. Konkurs OPUS 15 jest przeznaczony dla naukowców na każdym etapie kariery badawczej. W ramach projektu mogą oni m.in. otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem, pokryć koszty prowadzenia badań:  koszty oprogramowania, materiałów, usług obcych, wyjazdów, wizyt oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji. Można w nim również przewidzieć przyznanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców. Projekty w…

 • NCN

  Kolejna edycja konkursów: UWERTURA 2, SONATINA 2 i ETIUDA 6

  Ruszyła druga edycja konkursów UWERTURA oraz SONATINA, a także szósta edycja konkursu ETIUDA – programów grantowych Narodowego Centrum Nauki, agencji wykonawczej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach konkursów naukowcy będą mogli ubiegać się o łączną sumę 47 mln zł na projekty badawcze, stypendia doktorskie oraz staże zagraniczne.  Szczegółowe informacje: strona internetowa Narodowego Centrum Nauki. Źródło: MNiSW

 • Konkursy,  NCN

  Miniatura 1 – NCN wstrzyma nabór i zapowiada nową edycję

  W ramach rozpoczętego 4 maja 2017 r. konkursu Narodowego Centrum Nauki pn. Miniatura 1 prowadzony będzie kolejny nabór wniosków w 2018 r.  Znaczne zainteresowanie spowodowało, że bliski wyczerpania jest budżet konkursu Miniatura 1 na 2017 r. NCN informuje, że w związku z tym nabór wniosków może zostać zakończony wcześniej, niż planowany 31 grudnia 2017 r. Istotny jest fakt, iż w chwili wyczerpania zasobów finansowych przeznaczonych na konkurs Miniatura 1, Narodowe Centrum Nauki wstrzyma nabór nowych wniosków oraz ocenę merytoryczną już złożonych. Pełna informacja o konkursie Miniatura 1: strona internetowa NCN. Źródło: GNB

  Możliwość komentowania Miniatura 1 – NCN wstrzyma nabór i zapowiada nową edycję została wyłączona
 • Konkursy,  NCN

  Opus 12, Preludium 12, Sonata 12 – NCN podnosi budżety

  Narodowe Centrum Nauki zdecydowało się przeznaczyć dodatkowe środki na finansowanie projektów, które zostały złożone w ramach konkursów Opus 12, Preludium 12 i Sonata 12. Budżety wspomnianych konkursów wzrosły o 44 mln zł. Łącznie na finansowanie konkursów, w których nabór wniosków trwał od 15 września 2016 r. do 15 grudnia 2016 r., NCN przeznaczy 434 mln zł. Więcej informacji na stronie internetowej. Przypominamy, że do 16 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 13 i Preludium 13. Źródło: GNB

 • Konkursy,  NCN

  Terminy rozmów kwalifikacyjnych: ETIUDA 5, SONATINA 1 i UWERTURA 1

  Znane są już terminy rozmów kwalifikacyjnych w ramach konkursów ETIUDA 5, SONATINA 1 i UWERTURA 1. Rozmowy obędą się w siedzibie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie. ETIUDA 5 Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce: 3-5 lipca 2017 r. Nauki Ścisłe i Techniczne: 31 maja-2 czerwca 2017 r. Nauki o Życiu: 12-14 czerwca 2017 r. SONATINA 1 Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce: 17-19 lipca 2017 r. Nauki Ścisłe i Techniczne: 17-19 lipca 2017 r. Nauki o Życiu: 17-19 lipca 2017 r. UWERTURA 1 Wszystkie dziedziny: 3-4 lipca 2017 r. Więcej na stronie internetowej. Źródło: ncn.gov.pl

 • Konkursy,  NCN

  OPUS 13 i PRELUDIUM 13, nowe konkursy NCN

  Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy: OPUS 13 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Więcej informacji na stronie internetowej. PRELUDIUM 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Więcej informacji na stronie internetowej. Nabór wniosków w konkursach trwa do 16 czerwca 2017 r. Źródło: ncn  

 • Konkursy,  NCN

  Konkurs QuantERA 2017 w obszarze technologii kwantowych

  W styczniu 2017 r. zostanie ogłoszony konkurs QuantERA 2017 z obszaru technologii kwantowych. Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z co najmniej 3 grup badawczych pochodzących z przynajmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie QuantERA 2017. Zakres merytoryczny wniosków powinien obejmować jeden lub kilka z następujących obszarów: Quantum communication Quantum simulation Quantum computation Quantum information sciences Quantum metrology sensing and imaging Novel ideas and applications in quantum science and technologies Konkurs będzie obejmował dwa etapy. Przewidywany termin składania skróconych wersji wniosków (tzw. pre-proposals) upływa 15 marca 2017r. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym dokumencie oraz na stronie internetowej konkursu. Źródło: ncn.gov.pl

 • Konkursy,  NCN

  UWERTURA-1 -informacje o konkursie

  Efektem współpracy Narodowego Centrum Nauki z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (ERC) jest konkurs UWERTURA 1 – na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Adresatami konkursu są osoby mające co najmniej stopień doktora, które planują wystąpienie z wnioskiem o finansowanie projektów badawczych do ERC. NCN sfinansuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC, pod warunkiem, że osoba realizująca staż  wystąpi z wnioskiem o grant ERC w terminie do 18 miesięcy od dnia jego zakończenia. Projekt badawczy powinien zostać zaplanowany do realizacji w polskiej jednostce naukowej. Oprócz NCN, do programu Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees dołączyły inne agencje finansujące badania naukowe z Belgii, Czech, Estonii,…

 • Konkursy,  NCN

  Konkurs SUGI – Sustainable Urbanisation Global Initiative

  Konkurs Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI) Food-Water-Energy Nexus  na międzynarodowe projekty badawcze, ma na celu wypracowanie trwałych, interdyscyplinarnych i możliwych do zastosowania rozwiązań miejskich, które mogą przynieść korzyści szerokiemu gronu interesariuszy, m.in. naukowcom, przedsiębiorcom, miastom oraz społeczeństwu. Tematyka konkursu obejmie : Robust Knowledge, Indicators and Assessments, Multi-level Governance and Management, Managing Strategies and Solutions. Adresatami konkursu są międzynarodowe zespoły badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z 3 różnych krajów przystępujących do konkursu. Budżet konkursu: 28,5 miliona EUR (konkursu współfinansowany ze środków Horyzontu 2020).   Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej konkursu. Źródło:NCN