• Konkursy,  NCBiR

  III konkurs JTC2016 – TRANSCAN-2

  Nabór wniosków w III międzynarodowym konkursie, organizowanym w ramach programu TRNASCAN-2 trwa do 13 lutego 2017 r. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu onkologii. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej. Źródło:nauka.gov.pl

 • Konkursy,  NCBiR

  III konkurs w ramach programu E-Rare-3

  Nabór wniosków w III międzynarodowym konkursie, organizowanym w ramach programu E-Rare-3.w trwa do 1 lutego 2017 r. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej. Źródło:nauka.gov.pl

 • Konkursy,  NCBiR

  EU-LAC Health Joint Call on Health Research and Innovation 2016-2017

  Dnia 2 grudnia 2016 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu EU-LAC Health Joint Call on Health Research and Innovation 2016-2017. Celem konkursu jest rozwój współpracy badawczej w dziedzinie zdrowia między krajami Unii Europejskiej a krajami Ameryki Łacińskiej. Nabór wniosków trwa do 9 marca 2016 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej. Źródło: bip.nauka.gov.

 • Konkursy,  NCBiR

  1. konkurs w ramach ERA CoBioTech (ERA-Net Cofund on Biotechnologies)

      Dnia 1 grudnia otwarto nabór wniosków w ramach 1. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA CoBioTech. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii. Nabór wniosków trwa do 2 marca 2016 r. Zgłaszane projekty powinny nawiązywać do przynajmniej jednego zakresu tematycznego: Synthetic biology for the design and construction of  new biological  parts, devices, and systems, or re-design of existing, natural biological systems for useful purposes by use of e.g. (but  not  limited  to) orthogonal bio-systems, regulatory circuits, minimal genome approaches and protocells. Systems biology for optimisation of biological processes, including investigation of regulatory mechanisms in intra- and intercellular processes for bio-production, modelling, development of new…

 • Konkursy,  NCBiR

  TRANSCAN-2 – Otwarcie naboru wniosków w III konkursie JTC2016

  Dnia 2 grudnia 2016 r. otwarto nabór wniosków w ramach III międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu TRNASCAN-2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu onkologii. Zgłaszane projekty powinny nawiązywać do przynajmniej jednego zakresu tematycznego: Risk stratification to distinguish groups by susceptibility for development or progression of cancer based on molecular biomarkers and established cancer risk factors, such as age, medical history, anthropometrics (e.g., body mass index, waist circumference), and lifestyle related determinants (e.g., diet, physical exercise, environmental exposure and medication). Validation of multiparametric methods, using the combination of promising  biomarkers (genomic, proteomic, metabolomic and imaging markers) to improve our capability for early detection or progression of cancer.…

 • Konkursy,  NCBiR

  SOLAR-ERA.NET Cofund Joint Call – otwarcie naboru wniosków

  Dnia 5 grudnia 2016 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu SOLAR-ERA.NET Cofund. Joint Call. Konkurs skupia się na finansowaniu projektów B+R obejmujących zagadnienia związane z systemami wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej, m.in. z systemami koncentratorów energii słonecznej (CSP) oraz ogniw fotowoltaicznych (PV). Wnioski można składać do 20 lutego 2017 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej. Źródło: bip.nauka.gov.pl

 • Konkursy,  NCBiR

  ERA-NET EuroNanoMed III cofund

  Dnia 14 listopada 2016 r. otwarty został nabór wniosków międzynarodowych w ramach programu Program ERA-NET EuroNanoMed III cofund. Program zajmuje się tematyką nanomedycyny, czyli zastosowaniem nanotechnologii dla zdrowia. EuroNanoMed III opiera się na nowej formule co-fund, która zakłada wsparcie Komisji Europejskiej w wysokości 30% łącznej kwoty zadeklarowanej przez państwa członkowskie programu. Wsparcie KE może być przeznaczone zarówno na dofinansowanie projektów badawczych,  jak i na zarządzanie programem. EuroNanoMed III Joint Transnational Call for Proposals (2017) for “European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine” – Tematyka konkursu obejmuje: medycynę regeneracyjną, diagnostykę oraz systemy do terapii celowanej. Procedura składania wniosków jest dwuetapowa. Zamknięcie naboru wniosków wstępnych nastąpi 16 stycznia 2017 r. Wnioski…

 • Konkursy,  NCBiR

  Ósmy konkurs w Programie LIDER

  W terminie 16.01.2017 r. – 17.03.2017 r. można składać wnioski w programie LIDER, który skierowany jest do młodych naukowców. Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych. Kwota alokacji w konkursie to 40 mln. Adresatami programu są osoby. które: w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat (jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w…

 • Konkursy,  NCBiR

  "Bringing tech&science closer to people”

  Międzynarodowa kampania edukacyjna “Bringing tech&science closer to people” jest organizowana wspólnie przez Fundację Centrum Innowacji i Komercjalizacji Technologii (CIKT) oraz platformę Internest. Na stronie www.closertopeople.com internauci mogą poznać najciekawsze, innowacyjne technologie i projekty naukowe z kategorii: transport i mobilność, materiały i produkcja, elektronika, IoT i IoE, wirtualna rzeczywistość, technologie komunikacyjne, nauki przyrodnicze i ochrona zdrowia, energetyka i paliwa, bezpieczeństwo, FinTech. Pomysły będą również prezentowane organizacjom branżowym, izbom handlowym, inwestorom i akceleratorom – potencjalnym partnerom, mogącym wesprzeć ich rozwój lub proces komercjalizacji. Kampania jest bezpłatna i otwarta dla wszystkich. Nabór projektów trwa do 31 grudnia br. W połowie stycznia opublikowanych będzie 250 najlepszych pomysłów. W celu wzięcia udziału w konkursie, należy zarejestrować się…

 • Komunikaty,  Konkursy,  NCBiR

  Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do projektu ZSUN etap II

  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu „Zintegrowany system usług dla nauki – etap II” (ZSUN II) w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie internetowej. Źródło:NCBiR