• NCBiR

  TECHMATSTRATEG II Konkurs

  Dyrektor Narodowego  Centrum  Badań i Rozwoju ogłosił II Konkurs na projekty w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG”. Celem głównym jest rozwój wiedzy w obszarach programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno – gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie. Drugi konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z pięciu strategicznych obszarów problemowych: Technologie materiałów konstrukcyjnych. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych. Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich. Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii. Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w drugim konkursie…

 • NCBiR

  Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne” dotyczące opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne” dotyczące opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych. Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od dnia 18 stycznia 2018 r. do dnia 2 marca 2018 r. Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 100 000 000,00 PLN, w tym maksymalna kwota dofinansowania – 97 000 000,00 PLN, bowiem maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) to 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE stanowi 84,28%. Po rozstrzygnięciu konkursu IOK może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie, w szczególności z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do…

 • Konkursy,  NCBiR

  Dziewiąty konkurs w Programie LIDER

  LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 60 mln PLN. Wnioski w konkursie przyjmowane są od 15 stycznia do 15 marca 2018 r. Szczegółowa informacja: strona internetowa NCBiR. Źródło: MNiSW

  Możliwość komentowania Dziewiąty konkurs w Programie LIDER została wyłączona
 • NCBiR

  Konkurs na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym, Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00- UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji. Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 18 grudnia 2017 r. do dnia  31 stycznia 2018 r. Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 20 000 000,00 PLN, w tym maksymalna kwota dofinansowania 19 400 000,00 PLN, bowiem maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) stanowi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE…

 • Komunikaty,  Konferencje,  NCBiR

  Rejestracja na konferencję programową NKN w Gdańsku

  Rozpoczęła się rejestracja na kolejną konferencję programową NKN ”Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian”, która odbędzie się na Politechnice Gdańskiej 26 i 27 kwietnia. Więcej informacji na stronie internetowej. Formularz rejestracji na konferencję Źródło: NCBR

 • Komunikaty,  NCBiR

  Fundusz nowatorskiego programu NCBR BRIdge VC

  450 mln euro zostanie przeznaczonych na komercjalizację wyników badań polskich naukowców w programie NCBR PRIdge VC. Pieniądze z Funduszu będą inwestowane w małe i średnie firmy działające w obszarze nowych technologii za pośrednictwem 10 funduszy Venture Capital. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej. Źródło: NCBiR

 • Konkursy,  NCBiR

  23. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

  Do dnia 29 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 23. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. Konkurs skupia się na finansowaniu badań na potrzeby danej branży (ang. Collective Research). Badania te, są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej. Źródło:nauka.gov.