• FNP

  Kolejna edycja programu Monografie

  W ramach programu Monografie następuje finansowanie, wyłonionych w drodze konkursu, publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń. Niezbędne warunki, które należy spełnić, aby wziąć udział w konkursie: –  należy złożyć dwa egzemplarze maszynopisu pracy, wydrukowane w formacie A4 (czcionka Times New Roman 12 p., odstęp 1,5), zbindowane lub oprawione – wypełniony i podpisany wniosek – link  – wersję elektroniczną pracy wgraną w bazie on-line (cały tekst powinien być ujęty w 1 pliku elektronicznym). UWAGA: pracę należy załączyć na płycie, tylko jeżeli jej objętość przekracza 30 MB, co uniemożliwia jej wgranie w bazie – zgłoszenie powinno zawierać komplet materiałów: stronę tytułową, spis treści, pełen tekst pracy,…

 • FNP

  Piąty konkurs w programach FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY

  Od 8 stycznia do 5 marca 2018 r. można składać wnioski w piątym konkursie w programach FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY. Do zdobycia jest łącznie 37 mln zł. O środki pochodzące z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, ubiegać mogą się młodzi doktorzy (do pięciu lat po doktoracie), niezależnie od narodowości, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki. Przedmiotem projektów, realizowanych obowiązkowo we współpracy z partnerem naukowym (krajowym lub zagranicznym), mogą być przełomowe w skali międzynarodowej prace B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa. Program FIRST TEAM oferuje młodym badaczom środki – w wysokości ok. 2 mln zł – na założenie pierwszego zespołu. Finansowanie może zostać przyznane na trzy lata z możliwością przedłużenia o…

 • FNP

  TEAM building – kolejne konkursy na granty zespołowe już otwarte

  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi kolejne konkursy w programach TEAM, TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility i TEAM-TECH Core Facility PLUS. We wszystkich konkursach do zdobycia jest łącznie 95 mln zł. Wnioski można składać do 15 stycznia 2018 r.  Konkursy są otwarte dla badaczy z Polski i z zagranicy, niezależnie od narodowości. Program TEAM oferuje granty w wysokości ok. 3,5 mln zł, realizowane w zespołach badawczych kierowanych przez wybitnych uczonych z całego świata posiadających uznany na świecie dorobek i oryginalne osiągnięcia naukowe. Jest on przyznawany na prace B+R przyczyniające się do rozwiązywania problemów naukowych w skali globalnej lub podejmujące istotne wyzwania stojące przed współczesnym społeczeństwem. Grant można zdobyć na trzy…

 • FNP,  Komunikaty,  Konkursy

  Nabór zgłoszeń w konkursie Monografie

  Do 1 września 2017 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.   Więcej na stronie internetowej. Źródło. GNB

  Możliwość komentowania Nabór zgłoszeń w konkursie Monografie została wyłączona
 • FNP,  Komunikaty,  Konkursy

  Team, Team-Tech – nabory wniosków

  Aż 95 mln zł dofinansowania na przełomowe prace badawczo-rozwojowe mogą zdobyć naukowcy i firmy w uruchomionych dzisiaj konkursach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Czas na składanie wniosków mija 20 czerwca 2017 r. Granty można uzyskać w ramach programu TEAM, TEAM-TECH oraz dwóch programów stymulujących wykorzystanie dostępnej w Polsce aparatury naukowo-badawczej: TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS, które mają pomóc, zwłaszcza instytucjom naukowym, w  udostępnianiu swojej aparatury i świadczeniu usług badawczych odbiorcom z sektora badawczo-rozwojowego. Więcej na stronie internetowej. Źródło: GNB

 • FNP

  Program TEAM – kolejny nabór.

  Celem programu TEAM jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata. Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie naukowe poparte osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swoim zespole młodych uczonych. Termin kolejnego naboru: rozpoczęcie: 20.04.2017 – termin składania wniosków: 20.06.2017. Więcej informacji na stronie internetowej Źródło: fnp

 • FNP,  Konkursy

  FNP: First Team i Homing. Trzeci nabór wniosków

  W ramach konkursów FNP: First Team i Homing możliwe będzie uzyskanie środków na finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej (First Team) oraz finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy (Homing). Nabór wniosków będzie trwał od 10 stycznia 2017 r. do 10 marca 2017 r. Opisy konkursów: Celem programu FIRST TEAM jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów na wczesnych etapach kariery naukowej (niezależnie od narodowości) i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia lub powrotu do pracy B+R osób po przerwach w pracy badawczej. Wsparcie w ramach programu będzie udzielane zespołom…

 • FNP,  Komunikaty

  Jak zdobyć granty FNP

  W dniach 8 i 15 września br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej organizuje w Warszawie spotkania informacyjne na temat swojej oferty grantów dla młodych i doświadczonych badaczy i innowatorów w programach Międzynarodowe Agendy Badawcze, FIRST TEAM, HOMING i POWROTY. Spotkania będą także transmitowane on line. Doświadczonych badaczy z Polski i z zagranicy oraz przedstawicieli instytucji naukowych zainteresowanych realizacją międzynarodowych agend badawczych w Polsce FNP zaprasza  8 września br. na spotkanie informacyjne dotyczące programu MAB. W programie tym można zdobyć środki na stworzenie w Polsce ośrodków badawczych, w których wybitni naukowcy (niezależnie od narodowości) będą prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych. Nabór do…