Informacje dla SKN,  Komunikaty

Ustanowienie ministerialnego programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” i nabór wniosków

Podstawowe zasady programu.
Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:
– prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
– transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
– nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych
– zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami
– celu pomocy kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Do udziału w programie uprawnione są uczelnie.

Budżet:
Wysokość finansowania albo dofinansowania projektu nie może przekroczyć 70 000,00 zł. Dopuszcza  się udział środków własnych (wkładu własnego) w kosztach projektu, jednakże nie jest to warunek obligatoryjny.

Terminy:
Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 12 października 2020 r. do dnia 13 listopada 2020 r.
Nabór wniosków prowadzony będzie za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. Wniosek dedykowany programowi zostanie udostępniony w późniejszym czasie.
Informacje w sprawie programu uzyskać można w Biurze Programów i Przedsięwzięć Ministra, e-mail: sekretariat.bpm@nauka.gov.pl, tel. (22) 529-23-41.
W zakładce https://www.gov.pl/web/nauka/programy-i-przedsiewziecia znajdują się bieżące informacje dotyczące programu.

Szczegółowe informacje i źródło: strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.