Informacje dla SKN,  Komunikaty

Informacja dotycząca naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w 2020 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że w 2020 r. odbędą się dwa nabory wniosków do konkursów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki:


I termin naboru: 25 września 2020 r. –  30 października 2020 r.
W ramach modułu Dziedzictwo narodowe będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:
– zesłania, deportacje i powroty od czasów nowożytnych,
– spuścizna emigracji wojennej i powojennej od 1939 roku,
– polska kultura cyfrowa – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi,
– kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych,
– kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

W przypadku modułu Fundamenty tematem konkursu będzie: Walka o granice II Rzeczypospolitej w badaniach, historiografii i świadectwach kultury polskiej (kompendia wiedzy).

II termin naboru: 21 grudnia 2020 r. –  31 stycznia 2021 r.
W ramach modułu Dziedzictwo narodowe będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:
– dziecko i dzieciństwo w polskiej kulturze oraz historii – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi,
– przekłady literatury obcej w Polsce – kompendia wiedzy: bibliografie, słowniki, leksykony, encyklopedie,
– kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych,
– kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

W przypadku modułu Fundamenty tematem konkursu będzie: Patriotyzm w świadectwach osobistych – pamiętniki, listy, dzienniki, fotografie, albumy, utwory muzyczne, etc.
Wnioski składać należy za pośrednictwem: osf.opi.org.pl.

Szczegółowe informacje i źródło: strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego