Komunikaty,  Konferencje

XX Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej

Serdecznie zapraszamy do udziału w XX Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej, która odbędzie się 3 kwietnia 2020 roku, w siedzibie Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie, ul. Wojska Polskiego 51.
Motywem wiodącym Konferencji będzie zdrowie psychiczne, które we współczesnych czasach budzi coraz więcej niepokoju. Ujawnione, na podstawie dostępnych danych i prognoz, wskaźniki epidemiologiczne różnego rodzaju zaburzeń psychicznych nasilają się, wskazując na eskalację napięć, konfliktów, pogarszające się warunki życia determinowane określonymi tendencjami społeczno-demograficznymi, co w konsekwencji obniża dobrostan życiowy człowieka. Zaplanowane są dwie sesje studenckie.
Szczegółowe informacje i źródło: strona internetowa konferencji