Informacje dla SKN,  Komunikaty,  Konferencje

WIELOWYMIAROWOŚĆ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO. Diagnostyka – Profilaktyka – Terapia – w teorii i praktyce pedagogicznej

Instytut Nauk Społecznych, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach serdecznie zaprasza do udziału w II Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu: WIELOWYMIAROWOŚĆ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO. Diagnostyka – Profilaktyka – Terapia – w teorii i praktyce pedagogicznej, która odbędzie się w dniach 6-7 grudzień 2019 r. Problematyka konferencji koncentrować się będzie wokół diagnostyki, profilaktyki i terapii a także kształcenia osób dorosłych.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji przyjmowane są do dnia do 18.11.2019r.
Dla osób zainteresowanych jest możliwość w ramach jednej opłaty uczestniczyć również w II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Wielowymiarowość zdrowia. Diagnostyka – Profilaktyka – Terapia, organizowanej w tym samym czasie na Uczelni przez Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne, Instytut Nauk o Zdrowiu.

Szczegółowe informacje i źródło: strona specjalistycznego portalu dla dietetyków