Informacje dla SKN,  Komunikaty,  Konferencje

XIV Forum Ekonomiczne Młodych Liderów, 2-6 września 2019, Nowy Sącz – Krynica Zdrój

Zapraszamy do wzięcia udziału w największym międzynarodowym spotkaniu społeczno-ekonomicznym młodych liderów w Europie. XIV Forum Ekonomiczne Młodych Liderów odbędzie się w dniach 2-6 września 2019, w Nowym Sączu oraz Krynicy Zdrój. Tegoroczny program FORUM skupia się wokół tezy “Umiejętności przyszłości dla przyszłych liderów”.

Uczestnictwo w FORUM umożliwia dyskusję między innymi o przyszłości Starego Kontynentu, możliwych rozwiązaniach problemów ekonomiczno-społecznych, wpływie młodych ludzi na rozwój państwa i społeczeństwa oraz nowych technologiach wspomagających rozwój biznesu. XIV Forum Ekonomiczne Młodych Liderów jest niesamowitą okazją do spotkania z najbardziej charyzmatycznymi przywódcami, młodymi biznesmenami, aspirującymi politykami. Pomaga także w zbudowaniu sieci kontaktów, która może być później przydatna w budowaniu własnych perspektyw.

FORUM stanowi również możliwość omówienia nurtujących zagadnień w panelach dyskusyjnych, debatach, warsztatach z praktykami biznesu. To świetna szansa na dołączenie do środowisk tworzących idee zmieniające życie nowych pokoleń.  To również szansa na wywieranie wpływu na decyzje podejmowane w sprawie przyszłości Europy.

Oficjalny serwis internetowy FORUM znajduje się pod adresem www.forum-leaders.eu

Warunkiem udziału w FORUM jest zgłoszenie Uczestnictwa w FORUM wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.forum-leaders.eu

Kontakt do Organizatora: 48 507 112 228, adres e-mail: forum@forum-leaders.eu

Szczegółowe informacje i źródło: strona główna XIV Forum Ekonomicznego Młodych Liderów