Informacje dla SKN,  Komunikaty,  Konferencje

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce"

Rada Kół Naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza na XI edycję konferencji, która odbędzie się 31 maja 2019 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej koło Rzeszowa (www.kielnarowa.wsiz.pl).

Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja środowiska studenckiego, zawarcie nowych znajomości oraz promowanie rozwoju naukowego studentów.  Konferencja skierowana jest do studentów i młodych pracowników nauki. 

W ramach konferencji zorganizowane zostaną również warsztat biznesowe w Samsung Inkubator, podczas których poruszone zostaną tematy z zakresu:

· tworzenia Business Model Canvas oraz Lean Canvas – metodologii tworzenia innowacyjnych biznesów, jak również tworzenia produktów opartych na pracach badawczo rozwojowych

· komercjalizacji badań – źródłach finansowania badań naukowych oraz tworzenia na ich podstawie produktów biznesowych

· wyceny własności intelektualnej – wytworzonej w ramach pracy badawczej młodych naukowców.

Poruszone zostaną także aspekty prawne ochrony własnych badań.

Szczegółowe informacje i źródło: strona konferencji.