NCBiR

TECHMATSTRATEG II Konkurs

Dyrektor Narodowego  Centrum  Badań i Rozwoju ogłosił II Konkurs na projekty w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG”.

Celem głównym jest rozwój wiedzy w obszarach programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno – gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.
Drugi konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z pięciu strategicznych obszarów problemowych:

  1. Technologie materiałów konstrukcyjnych.
  2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych.
  3. Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.
  4. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
  5. Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w drugim konkursie programu wynosi 200 mln PLN.
Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF.
Nabór wniosków w systemie OSF trwa od 09 kwietnia 2018 r. do 08 czerwca 2018 r. (do godziny 15:00).
Szczegółowe informacje: strona internetowa NCBiR.
Źródło: Narodowe Centrum Badań i Nauki