Bez kategorii,  Komunikaty,  Konkursy

BCG Scholarship – stypendia dla studentów

The Boston Consulting Group - logo
Do 9 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu BCG Scholarship. Uczestnikami konkursu mogą być studenci studiów dziennych, zaocznych bądź wieczorowych, którzy nie ukończyli 26 roku życia, oraz w styczniu 2018 r. będą posiadać status studenta. W ramach konkursu przyznane zostaną po dwa stypendia w wysokości po 15 000 zł każde.
Więcej informacji na stronie internetowej.
Źródło: GNB