Komunikaty

Odbiurokratyzowanie szkolnictwa wyższego

Na stronie internetowej MNiSW uruchomiony został formularz zgłoszeniowy, za pośrednictwem którego można nadsyłać swoje uwagi i propozycje zmian dotyczących deregulacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Po podaniu imienia i nazwiska, użytkownik serwisu może wskazać konkretny przepis, który wymaga usprawnienia lub usunięcia, a następnie zaproponować rozwiązanie. Część zmian wejdzie w życie już od nowego roku akademickiego – inne zostaną uwzględnione w nowej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, która przygotowana zostanie w ciągu trzech lat.

Formularz znajduje się na stronie: http://www.nauka.gov.pl/deregulacja/