Konferencje

Śpiączka i stany ograniczonej świadomości. Sukcesy i porażki

W imieniu Komitetu Organizacyjnego pragnę poinformować Państwa, że dnia 4 czerwca 2016 roku w „Hotelu pod Orłem” w Bydgoszczy, Gdańska 14 odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa pod tytułem: „Śpiączka i stany ograniczonej świadomości. Sukcesy i porażki”.
Program
09:00- 09:10 Powitanie uczestników. W imieniu Komitetu Organizacyjnego- Krzysztof W. Nicpoń.
Sesja 1.
Prowadzący: prof. Teofan M. Domżał, prof. Adam Stępień
09:10- 09:25 Słowo wprowadzające. Prof. Teofan M.Domżał.
9:25- 09:55 „Neuroprotekcja w teorii i praktyce. Sukcesy i porażki”. Prof. Adam Stępień
09:55- 10:25 „Komunikacja werbalna i niewerbalna w neurologii”. Prof. Andrzej Potemkowski
10:25- 10:55 „ Hipoksemiczne i niedokrwienne uszkodzenie mózgu. Czynniki decydujące o rokowaniu” Prof. Jacek Rożniecki
10:55- 11:25 Dyskusja
11:25- 12:00 Przerwa kawowa
Sesja 2.
Prowadzący: prof. Zbigniew Bartuzi, dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz
12:00- 12:30 „Stymulacja wielozmysłowa w stanach wegetatywnych i stanach minimalnej świadomości- sukcesy i porażki”. Dr hab.n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
12:30- 13:00 „Nietolerancja i alergia pokarmowa u pacjentów w stanach ograniczonej świadomości karmionych przez PEG”. Prof. Zbigniew Bartuzi
13:00- 13:30 „ Powikłania stanów ograniczonej świadomości (UWS i MCS). Jak można ich unikać?” Dr n. med. Krzysztof W. Nicpoń i lek.med. Klara Nicpoń- Nożewska.
13:30- 14:30 Dyskusja panelowa nt. „ Alternatywne metody komunikacji niewerbalnej. Zastosowanie technologii śledzenia wzroku” Dr Bartosz Kunka, mgr Agnieszka Kwiatkowska, dr Jarosław Szczygieł, dr n.med. Krzysztof W.Nicpoń, wszyscy uczestnicy konferencji.
14:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji. Organizatorzy
14:45 Lunch
Komitet Organizacyjny
Fundacja Wspierania Rozwoju Neurologii
„Neurologia Bydgostiensis”
i Centrum Medyczne „Epimigren” K. Nicpoń