Komunikaty,  MNiSW

18 kwietnia została powołana nowa Rada Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Pokieruje ona popularnym programem w nowej formule. Zmodyfikowany program obejmie teraz dwa moduły: Dziedzictwo narodowe i Uniwersalia. Oba zostaną przygotowane w ścisłej współpracy ze środowiskiem akademickim. […]

Przewodniczący Rady, prof. Włodzimierz Bolecki, zwrócił się w liście do rektorów uczelni, dziekanów wydziałów i przedstawicieli środowisk humanistycznych z prośbą o wskazanie najważniejszych obszarów tematycznych, które stałyby się priorytetami w finansowaniu projektów w module… (Dziedzictwo narodowe)

 

Pełna treść komunikatu MNiSW

List Przewodniczącego Rady NPRH do środowisk humanistycznych